bezpečnost

to nejlepší z bezpečnostiMEGANE E-TECH 100% ELEKTRICKÝ
Renault Megane E-Tech 100% electric – upozornění na provoz za vozem při parkování

rear cross traffic alert

Systém vás upozorní na přijíždějící vozy při couvání. Navíc je schopen detekovat i chodce, můžete tedy bezpečně opustit vaše parkovací místo.

Renault Megane E-Tech 100% electric – blind spot warning

systém sledování mrtvého úhlu s aktivní korekcí jízdní dráhy

Systém sleduje prostor v mrtvém úhlu a rozsvítí kontrolku, pokud se v něm vyskytuje jiné vozidlo. Pokud zaznamená, že chcete svůj jízdní pruh opustit, upraví vaši jízdní dráhu tak, aby nedošlo ke kolizi. 

a mnohem více...

Renault Megane E-Tech 100% electric – automatické nouzové brzdění při couvání

automatické nouzové brzdění při couvání

Pokud se při couvání objeví vzadu překážky, vůz automaticky zabrzdí.

Renault Megane E-Tech 100% electric – varování ohledně vzdálenosti

safe distance warning systém

Snímač na přední části vozu vypočítá bezpečnou vzdálenost od vozu před vámi. Pokud hrozí nebezpečí kolize, systém spustí zvukové a vizuální upozornění.

Renault Megane E-Tech 100% electric – systém udržování v jízdním pruhu

systém aktivní korekce jízdní dráhy

Systém se aktivuje při rychlostech mezi 70 a 160 km/h a vrací vozidlo zpět do jízdního pruhu, pokud přejede souvislou nebo přerušovanou čáru bez použití směrovek.

Renault Megane E-Tech 100% electric – aktivní systém nouzového brzdění

systém aktivního nouzového brzdění s detekcí chodců a cyklistů

Systém detekuje vozy jedoucí před vámi a v případě hrozícího nebezpečí vůz zastaví. Je také schopen detekovat chodce či cyklisty. 

Renault Megane E-Tech 100% electric – systém varování před opuštěním jízdního pruhu

systém varování před opuštěním jízdního pruhu

Pomocí kamery upevněné na čelním skle za zpětným zrcátkem systém rozpozná náhodné přejetí souvislé nebo přerušované čáry a varuje řidiče.

Renault Megane E-Tech 100% electric – aktivní systém udržování v jízdním pruhu

systém aktivní korekce jízdní dráhy s nouzovým zastavením

Systém se aktivuje při rychlostech mezi 70 a 160 km/h a upravuje jízdní dráhu vozidla, pokud ho začne opouštět bez použití směrovek. V případě hrozící kolize aktivuje nouzové zastavení.

Renault Megane E-Tech 100% electric – blind spot warning

systém sledování mrtvého úhlu s aktivní korekcí jízdní dráhy

Aktivuje se od rychlosti 15 km/h a pomocí světelných signálů vás varuje před vozy, které se nacházejí mimo vaše zorné pole. Pokud je třeba, upraví jízdní dráhu tak aby nedošlo ke kolizi. 

100% elektrický Renault Megane E-Tech – rozpoznávání dopravních značek

rozpoznávání dopravních značek

Kamera během jízdy zjišťuje rychlostní limity a informuje vás o nich na palubní desce.

100% elektrický Renault Megane E-Tech – rozpoznávání dopravních značek s varováním při překročení povolené rychlosti

rozpoznávání dopravních značek s varováním při překročení povolené rychlosti

Kamera v horní části čelního skla snímá rychlostní limity po celou dobu jízdy a v případě překročení rychlosti vás upozorní na palubní desce.