Nařízení REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals*) vytvořené Evropskou unií v roce 2007, má za cíl podporovat ochranu zdraví lidí a životního prostředí před riziky spojenými s chemickými látkami.

Toto nařízení platí při postupu sběru a analýzy vlastností a nebezpečí každé látky použité při průmyslových výrobních procesech.

V souladu s naším závazkem jasně a transparentně informujeme o látkách použitých při našem servisu, údržbě a opravách našich vozů.

* (Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, z angl. Registration, evaluation, authorisation and restriction of chemical substances).

Chcete znát informace REACH o vašem voze?