Service pack je balíčkem obsahujícím předplacený servis pro vozidla Renault. Kryje veškeré náklady na výrobcem stanovený rozsah předepsané údržby v čase a dle najetých kilometrů. Jedná se zejména o náklady spojené s:

  • provedením předepsané servisní prohlídky,
  • výměnou oleje,
  • výměnou olejového filtru,
  • kabinového filtru,
  • vzduchového filtru,
  • palivového filtru,
  • zapalovacích svíček,
  • brzdové kapaliny,
  • chladicí kapalinyvýměny rozvodů 

Konkrétní rozsah plnění je odvozený od konkrétní motorizace, modelu, stáří vozidla a kilometrového nájezdu. Přesný rozsah zjistíte z dokumentace k novému vozidlu. S použitím balíčku Service Pack máte jistotu použití originálních náhradních dílů.

Zákazník je oprávněn uplatnit poskytování sjednaných servisních služeb pouze na území České republiky. Asistenční služby jsou poskytovány na území České republiky i v zahraničí. Detailní znění produktu RENAULT SERVICE PACK je obsaženo ve všeobecných podmínkách RENAULT SERVICE PACK, které tvoří nedílnou součást uzavírané smlouvy.