Technologie Stop & Start

Díky této technologii a systému rekuperace energie při brzdění a zpomalování motor automaticky přejde do pohotovostního režimu při zastavení vozu, což znamená, že neprodukujete žádné znečišťující emise. Sešlápněte pedál spojky a motor se opět téměř okamžitě nastartuje!

Pro časté startování motoru naši inženýři posílili startér a systém vstřikování. Provedli jsme úpravy velikosti spodní části motoru tak, aby byl schopen uskutečnit 410 000 startovacích cyklů (odpovídá více než 300 000 km), což je téměř sedmkrát více než u standardního motoru bez systému Stop & Start!