KANGOO E-TECH 100% ELEKTRICKÝ

Equilibre

  • elektrické
již od 939 000 Kč

Techno

  • elektrické
již od 989 000 Kč

Grand Equilibre

  • elektrické
již od 1 019 000 Kč

Grand Techno

  • elektrické
již od 1 069 000 Kč

Nezávazné ceny s DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dřív) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy.


Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy.

 

Vývoj křivky nabíjecího výkonu:


U elektrických vozidel obecně platí, že dobíjení baterie stejnosměrným proudem není lineární:

  • Maximální výkon přijímaný baterií se snižuje v závislosti na stavu nabití baterie. Čím vyšší je % nabití baterie, tím nižší je nabíjecí výkon. Dávejte přednost nabíjení stejnosměrným proudem v rozmezí 15 až 80 % nabití baterie.
  • Přímý vliv na nabíjecí výkon má také venkovní teplota (neplatí u speciálních systémů určených pro předehřev baterie). Čím nižší je teplota, tím nižší je nabíjecí výkon, aby byla zajištěna ochrana komponentů vozidla.

 

Ceníková cena je platná za předpokladu, že nenastane podstatná změna okolností. RČR si vyhrazuje právo s ohledem na podstatnou změnu okolností nebo vyšší moc, pokud by nastaly, objednávky nepřijímat, nebo upravit nabídku v případě změn modelů, verzí, konfigurace modelů, výbav, opcí, modelového roku, emisní normy, katalogové ceny či případné obchodní akce.