MEGANE E-TECH 100% ELEKTRICKÝ

techno

  • elektrické
již od 999 000 Kč

iconic

  • elektrické
již od 1 075 000 Kč

Nezávazné ceny s DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dřív) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy.


Od září 2018 prochází všechny nové vozy zkouškou podle protokolu WLTP (nový celosvětově harmonizovaný zkušební postup pro lehká vozidla). Pro lepší pochopení bylo stanoveno přechodné období, během něhož jsou hodnoty spotřeby paliva a emise výfukových plynů testované v rámci WLTP zpětně překládány do starého protokolu NEDC (NEDC-BT). Toto přechodné období potrvá do konce roku 2018. Další informace najdete na https://www.renault.cz/renault-svet/nove-predpisy.html

 

Vývoj křivky nabíjecího výkonu:

 

U elektrických vozidel obecně platí, že dobíjení baterie stejnosměrným proudem není lineární:

 

  • Maximální výkon přijímaný baterií se snižuje v závislosti na stavu nabití baterie. Čím vyšší je % nabití baterie, tím nižší je nabíjecí výkon. Dávejte přednost nabíjení stejnosměrným proudem v rozmezí 15 až 80 % nabití baterie.
  • Přímý vliv na nabíjecí výkon má také venkovní teplota (neplatí u speciálních systémů určených pro předehřev baterie). Čím nižší je teplota, tím nižší je nabíjecí výkon, aby byla zajištěna ochrana komponentů vozidla.

 

Ceníková cena je platná za předpokladu, že nenastane podstatná změna okolností. RČR si vyhrazuje právo s ohledem na podstatnou změnu okolností nebo vyšší moc, pokud by nastaly, objednávky nepřijímat, nebo upravit nabídku v případě změn modelů, verzí, konfigurace modelů, výbav, opcí, modelového roku, emisní normy, katalogové ceny či případné obchodní akce.