ZOO Liberec

Ambasador značky Renault.

Ředitel ZOO Liberec MVDr. David Nejedlo

Posláním Zoo Liberec je: “Vtáhnout lidi do světa zvířat takového, jaký je - jedinečného, rozmanitého a ohroženého. Tento svět chránit a zároveň bavit, těšit a vzdělávat lidi”.


Našimi základními hodnotami jsou: “Otevřenost, stabilita, profesionalita, inovativnost, důvěryhodnost a vnitřní soudržnost“.


Na naší cestě k naplňování tohoto poslání a cíle se velmi rádi spojujeme s partnery, kteří vyznávají podobné hodnoty a vize vedoucí k lepší lidské společnosti žijící ve zdravějším životním prostředí. Mezi naše vážené dlouhodobé partnery patří i společnost Renault, díky které můžeme k naší nezbytné mobilitě využívat celou škálou ekologických vozů. Především spolehlivé elektromobily nám umožnují podílet se na snižování uhlíkové stopy ve městě a jít veřejnosti příkladem v principech udržitelného způsobu života.