POMOC PŘI PORUŠE A NEHODĚ

RENAULT ASSISTANCE: 800 272 272

 

(ze zahraničí volejte +420 261 220 220)


Asistenční služba je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a zajistí směřování vašeho vozidla do naší autorizované servisní sítě Renault.

RENAULT ASSISTANCE

POMOC PŘI PORUŠE A NEHODĚ

Díky službě Renault Assistance pro vás dokážeme najít to nejlepší řešení v nouzové situaci.

POMOC PŘI PORUŠE

Asistenční služby 24/7 v případě nepojízdnosti vozidla způsobené náhlou a nenadálou mechanickou, elektrickou nebo elektronickou závadou, na kterou se vztahuje smluvní záruka Renault. Konkrétní informace dle modelu vozidla najdete v Prodejních a záručních podmínkách, které jsou nedílnou součástí objednávky a kupní smlouvy nového vozidla nebo se informujte u svého autorizovaného prodejce.

V případě poruchy postupujte následovně:

 • 1

  Dbejte na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu. Umístěte vozidlo tak, aby nezpůsobovalo překážky a nebezpečí v provozu, zapněte varovná světla, oblékněte si výstražnou vestu, umístěte výstražný trojúhelník.

 • 2

  Připravte si údaje o vozidle: VIN číslo (najdete v technickém průkazu, na čelním skle vozu nebo v aplikaci My Renault) a zapamatujte si nebo uložte aktuální stav kilometrů.

 • 3

  Zavolejte na číslo Renault Assistance 800 272 272 (ze zahraničí volejte +420 261 220 220)

 • 4

  V případě, že nebude možné provést opravu na místě, zajistíme odtah vašeho vozidla do nejbližšího autorizovaného servisu Renault.

 • 5

  Kontaktujte daný autorizovaný servis a vyřiďte formality související s objednávkou opravy.

POMOC PŘI NEHODĚ

Youtube je deaktivován. Povolit uložení sociálních souborů cookie pro přístup k obsahu videa.

Pomoc při nehodě můžete využít pouze na území České republiky a vztahuje se na všechny modely vozidel Renault bez ohledu na jejich stáří a stav záruky.

 

V případě nehody, poruchy, vandalismu, živlu, krádeže části vozidla nebo chybě řidiče se můžete spolehnout na naši profesionální pomoc. V každém případě žádejte o odtah vozidla do autorizovaného servisu.

 

Stáhněte si formulář záznamu o dopravní nehodě, který vám pomůže s formalitami. Doporučujeme vám se také seznámit s podrobnostmi programu.

 

stáhnout informační leták

V případě nehody postupujte následovně:

 • 1

  Zabezpečte místo nehody. Tj. zastavte vozidlo, zapněte varovná světla, oblékněte si výstražnou vestu, umístěte výstražný trojúhelník.

 • 2

  Je-li někdo zraněn, poskytněte první pomoc a vždy kontaktuje záchrannou službu (155), hasičský záchranný sbor (150), policii (158), nebo zavolejte linku integrovaného záchranného systému (112).

 • 3

  Pro odtah vašeho vozidla si připravte údaje o vozidle (VIN) a informace k pojištění. Poté zavolejte na linku Renault Assistance 800 272 272. Zajistíme vám pomoc a odtah do nejbližšího autorizovaného servisu Renault.

 • 4

  Vyplňte se zúčastněnými záznam o dopravní nehodě a zajistěte fotodokumentaci.

 • 5

  Kontaktujte daný autorizovaný servis a vyřiďte formality související s objednávkou opravy.

Kdy volat policii:

 • pokud je někdo zraněn (usmrcen)
 • dojde-li ke škodě převyšující na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí 100 000,-Kč
 • dojde-li k poškození, nebo zničení pozemní komunikace (dopravní značení, svodidla apod.), výše škody nerozhoduje
 • dojde-li ke škodě na majetku třetí osoby (např. objekt mimo komunikaci), s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě

 

V případě, že se s účastníky dopravní nehody nemůžete shodnout na zavinění. Policii ČR je nutné zavolat i v případě vloupání do vozidla či vandalismu (např. rozbití bočního skla, vylomení zámku dveří, atd.
 

Kdy policii volat nemusíte:

 • pokud nebyl nikdo zraněn nebo usmrcen
 • pokud nevznikla škoda třetí osobě
 • pokud se s účastníky dopravní nehody na zavinění shodnete
 • při dopravní nehodě jsou poškozena pouze vozidla účastníků nehody a škoda na každém z nich nepřesahuje 100 000 Kč.

Zjistěte více o našich službách Renault

Renault - Prodloužená záruka

naše nabídka servisních smluv

objevte naše řešení