Operativní leasing

Operativní leasing

Prioritou je Vaše mobilita.

Clio

Co je operativní leasing?

  • Operativní leasing je pronájem, jehož smyslem je poskytování služby, nikoli pořízení investice.
  • Smlouva na operativní leasing je uzavírána na relativně krátkou dobu. Je obvykle kratší než doba životnosti a doba odepisování předmětu nájmu podle platných daňových předpisů.
  • Po skončení doby splácení zůstává předmět nájmu v majetku leasingové společnosti (pokud nedojde k jiné dohodě).

Co nabízíme:

 

Operativní leasing Full Service Všechny služby spojené s provozem vozidla zajišťuje leasingová společnost:

 

  • Vozidlo přihlásíme na RZ.
  • Zajistíme úhradu silniční daně.
  • Uhradíme poplatek za rádio.
  • Sjednáme havarijní i zákonné pojištění.
  • Přenesení starostí o vozový park na leasingovou společnost - úspora nákladů: mzdové náklady, velkoodběratelské slevy z ceny vozidel, servisních služeb apod.

 

Operativní leasing bez služeb:

 

  • Veškeré služby spojené s provozem vozidla si zajišťuje klient sám.

FAQ