Ad Blue a filtry pevných částic

Pro nové naftové a benzínové motory.

Naftový motor Blue dCi

naftové motory Blue dCi

Nové naftové motory Blue dCi jsou za účelem snížení emisí znečišťujících ovzduší vybaveny katalyzátorem se selektivní katalytickou redukcí (SCR*), které fungují s AdBlue®. Tato technologie mění oxidy dusíku (NOx) z naftových motorů na neškodné plyny (vodní pára a dusík).

 

Tato technologie je účinná za všech situací a nemá žádný vliv na výkon motorů Blue dCi. Její použití umožňuje splnit podmínky nových přísnějších a náročnějších norem.

 

Výhody

 

AdBlue® je bezbarvý a netoxický vodný roztok s obsahem 32,5 % čisté močoviny a 67,5 % demineralizované vody. AdBlue® je k dispozici na většině čerpacích stanic. Váš vůz vám připomene, kdy je zapotřebí doplnit nádrž AdBlue®.

 

Nezapomeňte

 

Kapalina AdBlue® se nesmí ředit. Má vlastní nádrž se samostatné hrdlo s modrým víčkem. Do nádrže na naftu se nesmí plnit AdBlue® a naopak. Pokud by došlo k takovému omylu, nestartujte motor. Mohlo by dojít k poškození systému SCR.

 

(*) Selektivní katalytická redukce zahrnuje vstřikování čpavku (NH3) z nádrže AdBlue® do katalyzátoru výfukových plynů. Při výsledné chemické reakci se mění oxidy dusíku (NOx) na plyny, které neznečišťují ovzduší (vodní pára a dusík). 

 

(**) Spotřeba AdBlue® závisí na podmínkách používání vozidla, vybavení a stylu jízdy. Objem nádrže AdBlue® závisí na modelu a je obecně 15 až 20 l.

Filtr pevných částic Renault

benzinové motory s filtrem pevných částic

Aby se snížily emise pevných částic, je výfukový systém všech benzínových motorů vybaven filtrem pevných částic (GPF).

 

Tato technologie odstraňuje pevné částice z výfukových plynů. Zachycuje je v mikroporézní komůrkové struktuře, poté je spaluje při pravidelné automatické regeneraci.

  

Výhody

 

Filtr pevných částic nevyžaduje žádnou údržbu. Nemá žádný dopad na ovladatelnost vozu. A v poslední řadě, nemá vliv na spotřebu paliva ani emise CO2.

(*) Selektivní katalytická redukce zahrnuje vstřikování čpavku (NH3) obsaženého v AdBlue® do katalyzátoru výfukových plynů. Chemická reakce pak přemění oxidy dusíku (NOx) na plyny neznečišťující ovzduší (pára a dusík).

 

(**) Spotřeba AdBlue® závisí na podmínkách použití vozu, vybavení a stylu jízdy. Objem nádrže na AdBlue® závisí na modelu; obvykle je to 15 až 20 litrů.

Certifikační zkouška Renault

nová certifikační zkouška WLTP

Nařízení, které je relevantnější co se týče skutečného chování při jízdě a hodnot každodenní spotřeby paliva.