Představení nových předpisů

Učinit život lepší a „Nulové emise“ dostupné pro všechny.

koncepce

náš příslib

Naší vášní ve společnosti Renault je zajistit vám snazší a lepší život. Již po celá desetiletí se soustředíme na stavbu vozů, které jsou stále úspornější a životní prostředí zatěžují co nejméně.

 

Naším závazkem je snižovat dopad našich vozů na životní prostředí a převratná technologie nulových emisí nás zařadila do pozice průkopníků elektromobilů a trvale udržitelné mobility.

 

I se změnou předpisů chceme zůstat na špici a zavedení nových celosvětově harmonizovaných zkušebních postupů pro lehká vozidla (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP) jsme uvítali. WLTP je skokem kupředu v cestě k používání takových údajů o emisích vozidel, které mnohem lépe odpovídají běžnému provozu.

Jak chápat změnu předpisů: WLTP a RDE

Renault

1. září 2017 vstoupil v platnost měřicí protokol WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) , který postupně nahrazuje desetiletí používaný protokol NEDC (New European Driving Cycle). Kromě toho vstoupí v platnost také zkouška RDE (Real Driving Emissions, emise v reálných podmínkách jízdy) jako doplněk k WLTP, která slouží ke stanovení skutečné spotřeby vozidla.

co je to certifikační protokol?

Certifikační protokol je řada povinných zkoušek, kterými se osvědčuje splnění předpisů u všech nových vozů na trhu. Cílem je ověřit, že všechny vozy dodržují předpisy o emisích znečišťujících ovzduší, společně nazývané normy proti znečištění ovzduší, či emisní normy. Aktuální referenční normou je Euro6.

 

Tato zkouška se provádí v laboratoři a provádí ji nezávislé organizace (například UTAC ve Francii). Jsou založeny na standardizovaných jízdních cyklech (vzdálenost, rychlost, vybavení, teplota atd.) a měření látek znečišťujících ovzduší, emisí CO2 a spotřeby paliva u vozidel se spalovacími motory. Tato standardizovaná měření vám umožňují porovnat parametry modelů vozů od různých výrobců. V současné době jsou tyto údaje publikovány v brožurách a na webových stránkách výrobců.

od NEDC k WLTP

Do září 2017 platil certifikační protokol NEDC, který byl vytvořen v 80. letech 20. století. Vzhledem k tomu, že se vozidla v posledních 30 letech drasticky změnila, je NEDC postupně nahrazován protokolem WLTP.

 

Jaký je tedy rozdíl? Abychom to vzali od začátku, cyklus WLTP je delší a důkladnější než NEDC. Zkušební rychlosti jsou vyšší, teplotní rozsah širší a ve výsledné kalkulaci je zahrnuta i spotřeba všech doplňků a výbavy vozu (viz tabulka níže). To umožňuje, aby výsledky mnohem více odpovídaly každodennímu používání.

Prohlédněte si rozdíly mezi testy NEDC a WLTP níže.

I když tyto mnohem realističtější zkušební podmínky vykazují vyšší spotřebu paliva a emise, skutečná spotřeba paliva se přechodem na nový protokol nijak nezměnila. Zákazník získává pro své rozhodování přesnější údaje, nový protokol WLTP bere mimo jiné při zjišťování údajů o emisích CO2 v úvahu nejen typ vozu, ale také výbavu a vybrané příslušenství. Kromě toho se bude toto měření provádět na více vozidlech stejného typu (oproti jedinému vozidlu v protokolu NEDC).

emise v reálných podmínkách jízdy (RDE)

I když jsou podmínky zkušebních cyklů WLTP přísnější než u protokolu NEDC, stále neberou v úvahu všechny parametry při skutečném použití vozu. Zde nastupuje zkouška „Emise v reálných podmínkách jízdy“ (RDE – Real Driving Emissions). Schválená zkouška RDE probíhá na silnicích za skutečných jízdních podmínek a doplňuje certifikaci WLTP ověřením skutečných emisí vozu.

časový harmonogram

  • Od září 2017 do září 2018 musí být všechny nové osobní vozy na trhu (nové modely/motory) certifikovány dle postupu WLTP.
  • Od září 2018 musí být podle WLTP certifikovány všechny nové osobní vozy prodávané v prodejních zastoupeních.
  • S platností od ledna 2021 jsou všechny zveřejněné referenční hodnoty výhradně WLTP.
  • Souběžně se zavedením certifikačního protokolu WLTP a RDE, se dále vyvíjela norma Euro6, která stanovuje maximální emise tak, aby se dále snižoval vliv automobilové dopravy na životní prostředí. Nová norma Euro6d nabyla platnosti 1. ledna 2020.

co to pro vás znamená

Důležitá informace je, že výkonnostní parametry vozu, ani skutečná spotřeba paliva nejsou změnou homologačního protokolu dotčeny.

 

Úrovně emisí CO2 a údaje o spotřebě paliva publikované výrobci dle protokolu WLTP jsou ve většině případů vyšší, jednoduše proto, že tento nový protokol lépe odráží skutečné jízdní podmínky, které jsou energeticky náročnější, než ty původní, modelové.

 

Jednoduše řečeno, WLTP je přesnější než NEDC a nijak neovlivňuje skutečný výkon nebo spotřebu paliva vozu.

Naše řešení

Renault

jak snadno zlepšit skutečnou spotřebu paliva

Záleží nám na tom, aby byl váš život snazší, proto jsme se zavázali provádět certifikaci plně dle nového protokolu WLTP.

Od ledna 2018 společnost Renault začne dodávat na trh první vozy certifikované dle tohoto nového postupu. Od září 2018 budou všechny nové osobní vozy Renault prodávány s certifikací dle nového WLTP.

 

Naším hlavním cílem je však pomocí vám být aktivními účastníky při snižování dopadů provozu vašeho vozu na životní prostředí. Proto vám nabízíme různá řešení prostřednictvím našeho programu Driving ECO2.

jít nad rámec očekávání na trhu a změn předpisů

Závazkem společnosti Renault je zajistit transparentnost těchto nových předpisů (protokolů a norem) a nadále být proaktivní v nabízení dalších nových cílů:
  • Jako odpověď na požadavky trhu vozů s naftovými motory přizpůsobujeme naše motory tak, aby mohly využívat technologii selektivní katalytické redukce pro další snížení emisí znečišťující ovzduší a to za všech provozních podmínek vozidla.
  • Všechny nové benzínové pohony jsou vybaveny filtrem pevných částic, který nabízí zlepšení výkonu a současně snížené emise a nižší spotřebu paliva.