Pojištění

Seznamte se s naší atraktivní nabídkou značkového pojištění, která zajistí Váš vůz Renault proti všem rizikům.

Pojištění

Renault Vám ve spolupráci s Renault Financial Services přináší značkové pojištění Renault, které Vám poskytne komplexní pojištění automobilu s nadstandardními službami při řešení nahodilých životních událostí. Pojištění lze sjednat v rámci financování i při hotovostním prodeji nového vozu. Nabízíme dvě úrovně pojištění – standardní a prémiové, které obsahuje i pojištění finanční ztráty GAP.

Pojištění

hlavní přednosti Renault pojištění

 • Koncept Domovského servisu (konkrétní dealer Renault vybraný klientem při podpisu pojistné smlouvy)

 

 • Pojištění GAP

 

 • Minimalizace dopadu škodné události na klienta

 

 • Asistenční služba při vzniku pojistné události

 

 • Úsporu času při řešení pojistné události v autorizované síti

 

 • Přímá likvidace (vyřízení nezaviněné nehody pojišťovnou u ostatních pojišťoven za klienta)
Pojištění

druhy pojištění

Druhy nabízeného pojištění:

 

 • Povinné ručení

 

 • Havarijní pojištění

 

 • Pojištění schopnosti splácet

 

 • Pojištění GAP

 

Doplňkové pojištění:

 

 • Pojištění čelního skla

 

 • Ůrazové pojištění osob

 

 • Pojištění asistence

 

 • Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

 

 • Pojištění zavazadel

pojištění při financování vozu s Renault Financial Services

Po celou dobu trvání leasingové nebo úvěrové smlouvy je povinnost mít vozidlo pojištěno, jak ze zákona (povinné ručení), tak mít i uzavřené havarijní pojištění.

 

Pojištění je součástí splátek úvěru, kde Vám nabízíme zvýhodněné individuální podmínky a rovněž zohledníme stav Vašich bonusů za bezeškodní průběh z předchozího pojištění. Vybrat si navíc můžete ze dvou sazeb pojištění – fixní nebo variabilní. S výběrem nejvhodnějšího pojistného produktu Vám poradí Váš prodejce Renault.

pojištění při hotovostním prodeji

I v případě pořízení vozidla v hotovosti máte možnost využít všechny výhody našeho komplexního značkového pojištění (havarijní pojištění i povinné ručení). Konkrétní nabídku Vám předloží Váš autorizovaný dealer Renault.

 

Renault pojištění nabízíme ve spolupraci s renomovanými pojišťovnami Allianz, Kooperativa, Uniqa.

Pojištění

pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet je produkt, kterým si pojistíte Vaši schopnost splácet leasingové/úvěrové splátky i v případě neočekávaných událostí, majících vliv na Vaši finanční situaci.

 

Pojištění schopnosti splácet nabízíme ve 3 variantách: Basic, Standard, Exklusive (navíc obsahuje pojištění proti ztrátě zaměstnání a pojištění hospitalizace z důvodu úrazu i nemoci).

pojištění GAP

Renault Pojištění Vám díky produktům kombinujícím havarijní pojištění a pojištění GAP nabízí plnou pojistnou ochranu, která Vás zbaví starostí při řešení událostí:

 

 • odcizení vozidla,

 

 • totální škody v případě havárie nebo zničení vozidla živelnou událostí.

 

Toto pojištění Vás chrání před snížením pojistného plnění souvisejícím s poklesem hodnoty vozidla v čase, protože kryje rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla a jeho aktuální časovou cenou v okamžiku těsně před vznikem pojistné události. Díky tomu budete mít dostatek finančních prostředků na nákup nového automobilu tzn. pojistné plnění ve výši 100 % pořizovací ceny vozidla v prvních 3 letech.

 

Pojištění GAP nabízíme jako „Samostatné pojištění GAP - doplněk k havarijnímu pojištění“.

 

slovníček pojmů

Pořizovací cena vozidla = Částka, na kterou je nové vozidlo pojištěno a odpovídá celkové kupní ceně vozidla vč. Výbavy a příslušenství, uvedené na faktuře vystavené prodejcem. Současně představuje max. částku, která bude vyplacena v případě pojistné události vozidla.

 

Časová cena = představuje aktuální tržní hodnotu vozidla odpovídající jeho staří a opotřebeni, za kterou lze pořídit totožné vozidlo.

 

Totální škoda = jde o škodu, kdy náklady na opravu vozidla by převýšily časovou cenu vozidla. Oprava se v těchto případech neprovádí.

Jak funguje GAP

Po dobu minimálně tří let od zakoupení vozidla Vám bude garantováno, že v případě odcizení celého vozidla, nedojde-li k jeho nalezení do 30 dnů od nahlášení policii a v případě škody, u níž by náklady na opravu převýšily časovou (obecnou) cenu vozidla (totální škoda) Vám pojišťovna vyplatí rozdíl mezi pořizovací a obecnou cenou vozidla. Navíc je možné pokrytí i spoluúčasti na havarijním pojištění.

Jak postupovat při dopravní nehodě

bezprostředně po nehodě:

 • Zastavte a zabezpečte místo nehody rozsvícením varovných světel a následně i výstražným trojúhelníkem

 

 • Při opuštění vozidla mějte na sobě oblečenu reflexní vestu

 

 • Zjistěte, zda došlo ke zranění účastníků dopravní nehody, případně poskytněte první pomoc a přivolejte záchranáře prostřednictvím tísňové linky 112

 

 • Zkontrolujte, zda z havarovaných vozidel nevytékají provozní kapaliny

 

 • Zdržte se požívání alkoholu nebo medikamentů pod jejímž vlivem je zakázáno řídit motorové vozidlo

policii voláme vždy v případě:

 • Zranění či usmrcení

 

 • Vzniklé hmotné škody na některém zúčastněném vozidle vyšším než 100 000 Kč

 

 • Je poškozena nebo zničena pozemní komunikace nebo její příslušenství (značky, svodidla apod.)

 

 • Je poškozen nebo zničen majetek třetí nezúčastněné osoby (zaparkované vozidlo, oplocení apod.)

 

 • Nejste schopni vlastními silami uvést komunikaci do provozuschopného stavu (vyteklé provozní kapaliny, rozsypaný náklad apod.)

 

 • Nespolupráce ostatních účastníků / ujetí z místa / nedokážete se domluvit s cizinci

 

 • Podezření o požití návykových látek ostatními účastníky

Volejte poruchovou a nehodovou asistenční službu Renault Assistance: 800 272 272

 

Poradíme/pomůžeme vám s nahlášením pojistné události vaší pojišťovně

 

Za bezdůvodné přivolání policie na místo nehody Vám nehrozí sankce

Ignorujte na místě nehody asistenční služby, které jste si sami neobjednali!

 

Volejte poruchovou a nehodovou asistenční službu Renault Assistance: 800 272 272

V případě, že potřebujete poradit a zajistit odtah vozidla, obraťte se s důvěrou na poruchovou a nehodovou linku Renault Assistance.

Jak postupovat při dopravní nehodě (PDF)

Pojištění

záznam o dopravní nehodě

Všechny potřebné informace související s účastí na pojistné události zaznamenejte do Záznamu o dopravní nehodě, vč. uvedení viníka nehody. Pokud je mezi účastníky dopravní nehody neshoda o viníku, vždy přivolejte policii. Protokol nezapomeňte podepsat oběma účastníky a uvést datum.

 

Vedle Záznamu o dopravní nehodě pořiďte přímo na místě fotografie zachycující postavení vozidel v okamžiku nárazu ze všech stran a úhlů a viditelná poškození obou zúčastněných vozidel.

 

Případné svědky události požádejte o kontakt a požádejte je o spolupráci při policejním šetření.

 

Pro opravu vozidla se s důvěrou obraťte na naše specialisty v autorizovaných servisech Renault, kde se postarají o vaše vozidlo a pomohou se vším nezbytným.