Technologie značky Renault vyvinutá ve spolupráci s hasiči

Inovace značky Renault pro usnadnění zásahu složek IZS.

Bezpečnost elektrických vozidel Renault

U elektromobilu je potenciálně menší riziko vzniku požáru než u spalovacího motoru (méně kapalin, méně vysoce hořlavých komponent atd.). Baterie elektromobilů Renault jsou mimořádně bezpečné, což výrazně snižuje riziko požáru.

Spolupráce značky Renault s hasiči

Spolupráce mezi značkou Renault a hasiči, která byla zahájena v roce 2010, se postupně rozvíjela. Vznikly zejména nové technologie, které mají usnadnit práci zasahujícím složkám IZS a zkrátit dobu zásahu.

snadnější zásahy

Díky této spolupráci se rozšířilo používání inovativních systémů (přístup pro hasiče, QRescue Renault), které usnadňují práci hasičů a v případě nehody šetří drahocenný čas zasahujících složek IZS i obětí.

Přístup pro hasiče

Přístup pro hasiče – Renault

Přístup pro hasiče v kostce

Ačkoli jsou vysokonapěťové baterie vozů značky Renault konstruovány tak, aby bránily vzniku požáru – při běžném používání i v případě nehody – se může požár vzniklý z vnějších příčin rozšířit na baterii. Přístup pro hasiče lze použít k uhašení vozu během několika minut, takže hasiči mohou rovnou vyrazit k dalšímu výjezdu.

jak přístup pro hasiče funguje?

Jedná se o bezpečnostní systém pro zaplavení baterie elektromobilu nebo plug-in hybridu v případě požáru. Kovový pojistný disk zajišťuje utěsnění baterie po celou dobu její životnosti a poskytuje vodotěsnost potřebnou pro každodenní používání. V případě úmyslně založeného požáru dojde pod tlakem vysokotlakého proudu vody vedeného hasiči k jeho prasknutí a voda se dostane do baterie.

Výhodu přístupu pro hasiče – Renault

jaké to má přínosy pro hasiče?

Doba zásahu se zkrátí z několika hodin na maximálně deset minut. Šetří vodu a čas! 

Spínač SD

Spínač SD – Renault

Spínač SD v kostce

Spínač SD je mechanický spínač, který odpojuje baterii od elektrického obvodu. Ačkoli jsou naše vysokonapěťové baterie konstruovány tak, aby se v případě nehody přepnuly do elektrického bezpečnostního režimu, doporučujeme hasičům, aby v případě prudkého nárazu použili spínač SD, který zaručí absolutní bezpečnost.

jak to funguje?

Spínač SD funguje jako pojistka pod napětím 400 až 600 V (oproti 230 V v domácí síti). Okamžitě odpojí baterii od vysokonapěťových elektrických obvodů. 

Výhody spínače SD – Renault

jaké to má přínosy pro hasiče?

Spínač SD umožňuje hasičům, kteří pracují s elektromobilem nebo plug-in hybridem, pracovat v naprostém bezpečí. Renault pořádá pro záchranné složky školení o tom, jak jej správně používat.

virtuální realita ve službách hasičů

Alt Image C29

virtuální realita, optimalizace zásahů hasičů

Virtuální realita usnadňuje hasičům práci simulováním skutečných scénářů. Pomocí náhlavních souprav a imerzivních místností si mohou procvičovat své pohyby a postoje, aby lépe porozuměli a předvídali zranění.

objevujte dál

bojovníci s časem – Renault a hasiči

bojovníci s časem – Renault a spolupráce s hasiči

asistenční systémy řidiče – bezpečnost automobilů –Renault

pokročilé asistenční systémy řidiče​