Závazky platí pro vozy značky Renault u všech participujících zástupců sítě Renault (síť autorizovaných prodejců a servisů).

  • Odpovědět na Vaše internetové dotazy nejpozději do 12 pracovních hodin

  • Zajistit Vám zkušební jízdu s vybraným modelem ihned nebo v dohodnutém termínu

  • Informovat Vás o stavu objednávky až do okamžiku dodání Vašeho nového vozidla

  • Při každé návštěvě servisu Vám předat vozidlo v dohodnutém termínu a dodržet dohodnutou cenu

  • Nefakturovat žádnou práci provedenou bez Vašeho souhlasu

  • Poskytnout Vám sezónní nabídky produktů a služeb, pro vozidla starší 5-ti let Vám nabídnout program adaptovaných servisních služeb Servis 5+

  • Při předávání vozidla po servisu Vám vysvětlit všechny provedené práce a na Vaši žádost Vám ukázat všechny vyměněné díly

  • Zajistit obsluhu kompetentním a kvalifikovaným personálem, který je průběžně školen a certifikován v obchodních, diagnostických a opravárenských metodách Renault